Objavljen: 23. 10. 2018

Vsi se včasih srečujemo s stvarmi, ki ne gredo po pričakovanjih. Tudi pri LAN omrežjih je včasih težko. Mogoče je objekt prestar in je lahko postavitev omrežja zelo zapletena ali pa lahko tudi zelo draga. Mogoče pa ima objekt otežen dostop, kar predstavlja težavo pri postavitvi LAN omrežja.

V tej rešitvi vam bomo predstavili 2 dokaj enostavna vendar vsakodnevnemu človeku še vedno nepoznana načina.

Prva rešitev je LAN omrežje preko navadnega električnega omrežja imenovana PLC ali Elektro LAN. Elektro LAN je sestavljen iz najmanj dveh delov:

  • Vstopne točke LAN omrežja
  • Izstopne točke LAN omrežja

Deluje na principu impulznega električnega pošiljanja. Prvi del pošlje impulz drugemu delu, ta kateremu je impulz namenjen, pa ga zazna in dekodira. Priključitev pa je zelo enostavna: prvi del vklopimo v vtičnico pri modemu ali usmerjevalniku (vedno mora biti v vtičnici zato, da ne prihaja do izgube impubzov zaradi razdelilca, ki uporablja drug premer kabla).  Drugi del pa priklopimo v vtičnico, kjer je druga naprava, ki potrebuje LAN priključitev. Usmerjevalnik in elektro LAN povežemo z UTP kablom. Prav tako to naredimo na drugi strani pri napravi, ki potrebuje LAN priklop. Ko so naprave povezane moramo samo še upariti obe točki elektro LAN kompleta. Pri prvem ponavadi pritisnemo in držimo gumb za uparjanje 3 sekunde ali dokler lučka (v našem primer hišica) ne začne utripati. Ko začne utripati prva točka imamo 2 minuti časa da enak postopek izvedemo na drugi točki. Po končanem in uspešnem uparjanju, bi morala na obeh točkah svetiti lučka za povezavo preko električnega omrežja. Prav tako bi morala odjemalna naprava zaznati, da je pridobila povezavo na LAN omrežje.

Za to rešitev smo uporabili  Elektro LAN TENDA 1000Mbps P1002P KIT shuko (set – 2 kosa)

Prednosti in slabosti takšne povezave.

Prednosti:

  • Enostavna inštalacija
  • Lahko jih verižno priklapljamo (ni potrebno, da imamo uparjen le en komplet med sabo, lahko jih imamo 3, 4, 5, 6…)

Slabosti:

  • Deluje le na istem faznem toku (hiša jih ima ponavadi 3, tako da pogovor z elekričarjem nikoli ne škodi)
  • Povezave postanejo sila nestabilne, ko niso priklopljene neposredno na vtičnico ali pa je na tej fazni liniji močan električni porabnik (npr. skrinja, hladilnik, rudarski računalnik…)

Druga rešitev pa zahteva vsaj nekaj poznavanja osnov LAN omrežij in poznavanje IP naslavljanja. Ta rešitev pa poteka tako, da dostopno točko spremenimo v klienta, kar pomeni, da ta dostopna točka WiFi signal pretvori v LAN omrežje. Za to rešitev smo pa izbrali Brezžično Dostopno Točko 300Mb E1+ Repeater Netis. 
Deluje pa lahko na dva načina. Ali preko povezave WPS, kar pomeni, da se dostopna točka in usmerjevalnik medseboj dogovorita o varni povezavi. Protokol deluje tako da, najprej na usmerjevalniku pritisnete gumb WPS, ko ta začne utripati pa pritisnete WPS gumb še na dostopni točki. Napravi se medsebojno dogovorita o izmenjavi nastavitev in gesel brez, da bi morali posegati vanje. Drugi način pa je, da se vi sami z UTP kablom povežete na dostopno točko in se nanjo prijavite ( v našem primeru je malo lažje, ker nam ni potrebno iskati IP naslova, ampak lahko v internetni iskalnik vtipakmo le netisext.cc in bomo avtomatsko preusmerjeni na dostopno točko). Po uspešni prijavi nam ostane samo še ena nastavitev do zaključka nastavljanja. V meniju izberemo Universal repeater / Client. Po izbrani možnosti pa dostopna točka od nas zahteva, da ji določimo na kateri WiFi naj se poveže in pa zaščitno geslo le-tega, če je zaščiteno. Izbrane nastavitve še shranimo in dostopna točka se apremeni v brezžični most med LAN povezavama.

Prednosti in slabosti takšne povezave.

Prednosti:

  • Tako omrežje se lahko postavi tudi na drugi lokaciji, če je WiFi signal dovolj močan
  • Potrebni sta samo WiFi povezava in elektrika

Slabosti:

  • Vsaka naprava, ki deluje na 2.4GHz frekvenčnem območju je lahko obremenjujoča za most (izpad povezave ali pa zelo počasna povezava)
  • Tako kot je dobra WiFi povezava dobra lastnost, pa je slaba WiFi povezava lahko slabost, ker je povezava med usmerjevalnikom in točko velikokrat prekinjena in posledično ni pretoka podatkov

Še enkrat bi se iskreno radi zahvalili podjetju Tech Trade d.o.o. Trzin za vse artikle s katerimi smo lahko podokumentirali rešitev. V rešitvi uporabljene artikle je možno kupiti na naslovu: www.techtrade.si

Rešitev pripravili in izvedli: člani D.T.R

Scroll to Top