Objavljen: 11. 07. 2019

Društvo DTR računalniških rešitev
Matična številka: 4115945000
Davčna številka: SI90823745
TRR pri DH d.o.o.:  SI56 6100 0002 3604 230

Kontakt:
e: info@dtr.si

Predsednik društva:
Urban Svoljšak
e: urban@dtr.si

Blagajnik:
Marko Lukežič
e: marko@dtr.si

Tajnik:
Žiga Korelc
e: ziga@dtr.si

Ustvarjalci:
Razergamer165: razergamer165@dtr.si
lukzy: lukzy@dtr.si
Hardware Samurai: hardware-samurai@dtr.si
skathi: skathi@dtr.si

Scroll to Top